UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “ONLINE SHOP DERMOESTETIK”

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.esensamediterana.com je tvrtka DERMOESTETIK GROUP d.o.o. Korištenjem usluge Online Shopa Dermoestetik i svih pridruženih stranica na domeni www.esensamediterana.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Online Shopa Dermoestetik, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Online Shopa Dermoestetik, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Online Shopa Dermoestetik je tvrtka DERMOESTETIK GROUP d.o.o., ulica rijeke Dragonje 1, Industrijska zona Vidal, 52466 Novigrad – Cittanova, Hrvatska, OIB: 71867763023

Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. DERMOESTETIK GROUP d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

DERMOESTETIK GROUP d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Dermoestetik u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, DERMOESTETIK GROUP d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Dermoestetik u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Online Shopa Dermoestetik odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Dermoestetik od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a DERMOESTETIK GROUP d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.esensamediterana.com u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online Shop Dermoestetik (odnosno DERMOESTETIK GROUP d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.esensamediterana.com. Online Shop Dermoestetik zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na Online Shopu Dermoestetik su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Online Shop Dermoestetik će nastojati na web stranicama www.esensamediterana.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “ONLINE SHOPA DERMOESTETIK”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu DERMOESTETIK GROUP d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke DERMOESTETIK GROUP d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Online Shopu Dermoestetik i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Online Shop Dermoestetik u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Online Shopa Dermoestetik uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Online Shopu Dermoestetik, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.esensamediterana.com , a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.esensamediterana.com izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupnje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu DERMOESTETIK GROUP d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Online Shopa Dermoestetik,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Online Shopa Dermoestetik,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na +385 52 732 366 od ponedjeljka do petka od 8-16 sati (ostale upite slati na mail info@dermoestetik.hr).

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, DERMOESTETIK GROUP d.o.o.zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke DERMOESTETIK GROUP d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti DERMOESTETIK GROUP d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na DERMOESTETIK GROUP d.o.o., ulica rijeke Dragonje 1, Industrijska zona Vidal, 52466 Novigrad – Cittanova, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: info@dermoestetik.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Online Shopa Dermoestetik u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju DERMOESTETIK GROUP d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada DERMOESTETIK GROUP d.o.o., odnosno Online Shop Dermoestetik zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca DERMOESTETIK GROUP d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu DERMOESTETIK GROUP d.o.o. (za Online Shop Dermoestetik), ulica rijeke Dragonje 1, Industrijska zona Vidal, 52466 Novigrad – Cittanova, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je DERMOESTETIK GROUP d.o.o. odnosno Online Shopu Dermoestetik, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki DERMOESTETIK GROUP d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio DERMOESTETIK GROUP d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.esensamediterana.com obuhvaćaju PDV.

DERMOESTETIK GROUP d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, osoblje Online Shopa Dermoestetik će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Online Shop Dermoestetik na: info@dermoestetik.hr ili na telefonski broj +385 52 732 366 od ponedjeljka do petka od 8-16 sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.esensamediterana.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Online Shop Dermoestetik (DERMOESTETIK GROUP d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Cijene proizvoda istaknute su uz sami proizvod i vrijede za sve oblike plaćanja. Sve cijene su s iskazanim PDV-om.

Kupac plaćanje može realizirati na sljedeće načine:

  • gotovinom u poslovnici prilikom osobnog preuzimanja na adresi Ulica rijeke Dragonje 1, 52466 Novigrad
  • pouzećem putem GLS kurirske službe samo za narudžbe na područje Republike Hrvatske.
  • općom uplatnicom ili virmanom, nakon zaprimljene narudžbe, a za vrijeme radnog vremena, šaljemo Vam ponudu na Vašu e-mail adresu na temelju koje ćete platiti u bilo kojoj banci, pošti, FINA-i ili internet bankarstvom.
  • kartičnim plaćanjem

Ukoliko kupac izvan Republike Hrvatske plati kreditnom ili debitnom karticom putem naše internet trgovine sustav će automatski naplatiti 37,50 kn poštarine, u tom slučaju poslati ćemo Vam link za dodatnu uplatu nakon što izračunamo iznos poštarine za Vašu zemlju.

Ukoliko kupac umjesto dostave izabere opciju osobnog preuzimanja u poduzeću Dermoestetik naknada za dostavu se ne naplaćuje. Rok za preuzimanje naručenog proizvoda je do 10 radnih dana.
Kupac izvan Republike Hrvatske plaćanje može izvršiti samo putem kreditnih i debitnih kartica.

Ukoliko kupac izvan Republike Hrvatske plati kreditnom ili debitnom karticom putem naše internet trgovine sustav će automatski naplatiti 37,50 kn poštarine, u tom slučaju poslati ćemo Vam link za dodatnu uplatu nakon što izračunamo iznos poštarine za Vašu zemlju.

Ukoliko kupac umjesto dostave izabere opciju osobnog preuzimanja u poduzeću Dermoestetik naknada za dostavu se ne naplaćuje. Rok za preuzimanje naručenog proizvoda je do 10 radnih dana.
Kupac izvan Republike Hrvatske plaćanje može izvršiti samo putem kreditnih i debitnih kartica.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Na svakoj zaključenoj narudžbi naznačena je cijena dostave. Cijena dostave nije uključena u cijenu proizvoda. Kupljeni proizvodi mogu se dostaviti na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.

Troškovi dostave proizvoda naručenih u Online Shopu Esensa Mediterana na području Republike Hrvatske su sljedeći:

• narudžbe do 55 € / 414,40 kn plaćaju se po tarifi od 5,98€ / 45,06 kn
• narudžbe iznad 55 € / 414,40  kn imaju BESPLATNU DOSTAVU (vrijedi samo za područje Republike Hrvatske)

Svi proizvodi dostavljaju se putem kurirske službe GLS link: https://gls-group.eu/HR/hr/home . Obrada narudžbe traje do 4 dana, a rok isporuke je do 10 radnih dana od dana zaprimljene uplate.

U rok isporuke uključen je i dan obrade narudžbe, vrijeme potrebno za kompletiranje i pakiranje proizvoda, te isporuku paketa od strane dostavne službe. Za pošiljke adresirane na otoke i manja mjesta rok za uručenje može se produljiti zbog posebnog reda vožnje.

Za veliku količinu naručenih proizvoda rok isporuke je do 4 tjedna u što se uključuje i dostava u inozemstvo.

Dostava za inozemstvo se naplaćuje po cjeniku GLS-a koji je dostupan ovdje. 

Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati Dermoestetik group d.o.o. jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

Da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja ili da naručeni proizvod preuzme na adresi Dermoestetik-a Ul.rijeke Dragonje 1, 52466 Novigrad, uz plaćanje transporta i vraćanja u Dermoestetik d.o.o. po cijeni od 75,00kn, te dodatno za još jedan transport ukoliko Kupac želi primiti proizvod putem kurirske službe.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slučaju:

• Isporuka robe koja nije naručena
• Isporučena roba koja je oštećena ili nepotpuna, a da to nije uzeto u obzir, zbog našeg nenamjernog previda, kod formiranja prodajne cijene

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.
U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor tvrtci Dermoestetik group i to e-mailom na info@dermoestetik.hr ili preporučenom pošiljkom na adresu: Dermoestetik group d.o.o., ul.rijeke Dragonje 1, 52466 Novigrad .

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe ili broj računa. Dermoestetik potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za neoštećeni i valjani proizvod, a koji nije nastao slijedom rukovanja u transportu za koji je odgovoran GLS.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Dermoestetik o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na već gore navedenu adresu ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Dermoestetik zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Dermoestetik Brala može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena u izvornom stanju, bez tragova korištenja.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na Dermoestetik-a, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Online Shop Dermoestetik se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa Dermoestetik, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online Shop Dermoestetik može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu Dermoestetik. Online Shop Dermoestetik (DERMOESTETIK GROUP d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shopa Dermoestetik (DERMOESTETIK GROUP d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Dermoestetik (DERMOESTETIK GROUP d.o.o.) na e-mail adresu: info@dermoestetik.hr.
Online Shop Dermoestetik će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa Dermoestetik. Online Shop Dermoestetik prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shopa Dermoestetik bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop Dermoestetik prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Dermoestetik će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa Dermoestetik od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Dermoestetik će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

4. PRIVATNOST PODATAKA

Online Shop Dermoestetik na svojim stranicama posjetiteljima nudi alate za kontrolu korištenja vlastitih osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja ili specifičnih zahtjeva, obratite se izravno našem službeniku za zaštitu podataka, putem Centra privatnosti.

Niti jedan podatak sadržan na ovoj stranici ne može se smatrati liječničkim savjetom ili preporukom. DERMOESTETIK GROUP d.o.o. pridržava pravo izmjene bilo kojeg ili svih podataka sadržanih na ovoj mrežnoj stranici bez davanja bilo ikakve prethodne obavijesti. Ova mrežna stranica i njezin sadržaj zaštićeno su vlasništvo DERMOESTETIK GROUP d.o.o. Sva prava pridržana. Pristupom na ovu mrežnu stranicu i pregledom njezinog sadržaja pristajete na primjenu gornjih uvjeta.